На русском

Tədqiqat

Ümmətin arasındakı iki xəlifə səhih hədislərlə

 


إني تارك فيكم خليفتين كتاب الله عز وجل حبل ممدود ما بين السماء والأرض أو ما بين السماء إلى الأرض وعترتي أهل بيتي وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض

المحدث: الهيثمي - المصدر: مجمع الزوائد - 9/165
خلاصة حكم المحدث: إسناده جيد

Mən sizin aranızda iki xəlifə qoyub gedirəm: O, göydən yerə qədər uzanan bir ip kimi olan Allah kitabı və itrətim, Əhli-beytim. Onlar Hovuzun yanında mənə qovuşmayana qədər bir-birindən heç zaman ayrılmayacaqlar.

Kitab: Məcməuz-Zəvaid, 9/165
Mühəddis: Hafiz Heysəmi
Hədisin sihhəti: Ceyyid (çox yaxşı)

 

إني تركت فيكم خليفتين كتاب الله وأهل بيتي وإنهما لن يتفرقا حتى يردا على الحوض

المحدث: الهيثمي - المصدر: مجمع الزوائد - 1/175
خلاصة حكم المحدث: رجاله ثقات
‏‏

Mən sizin aranızda iki xəlifə qoyub gedirəm: Allahın kitabı və Əhli-beytim. Onlar Hovuzun yanında mənə qovuşmayana qədər bir-birindən heç zaman ayrılmayacaqlar.

Kitab: Məcməuz-Zəvaid, 1/175
Mühəddis: Hafiz Heysəmi
Hədisin sihhəti: Raviləri siqədir

 

إني تارك فيكم خليفتين : كتاب الله حبل ممدود ما بين السماء والأرض، وعترتي أهل بيتي، و إنهما لن يتفرقا حتى يردا علي الحوض

المحدث: السيوطي - المصدر: الجامع الصغير - 2631
خلاصة حكم المحدث: صحيح

Mən sizin aranızda iki xəlifə qoyub gedirəm: göydən yerə qədər uzanan bir ip kimi olan Quran və itrətim, Əhli-beytim. Onlar Hovuzun yanında mənə qovuşmayana qədər bir-birindən heç zaman ayrılmayacaqlar.

Kitab: Cəmius-Sağir, №2631
Mühəddis: Suyuti
Hədisin sihhəti: Səhih

Suyutinin bu kitabına təliq yazan Həmadi Dəmradaş Muhəmməd deyib:

.... صحيح - Səhihdir.

 

 

إني تارك فيكم خليفتين : كتاب الله حبل ممدود ما بين السماء والأرض ، وعترتي أهل بيتي ، و إنهما لن يتفرقا حتى يردا علي الحوض

المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الجامع - 2457
خلاصة حكم المحدث: صحيح

Mən sizin aranızda iki xəlifə qoyub gedirəm: göydən yerə qədər uzanan bir ip kimi olan Quran və itrətim, Əhli-beytim. Onlar Hovuzun yanında mənə qovuşmayana qədər bir-birindən heç zaman ayrılmayacaqlar.

Kitab: Səhih əl-Cami, №2457
Mühəddis: Albani
Hədisin sihhəti: Səhih

 

ثنا أبو بكر ثنا عمرو بن سعد أبو داود الحفري عن شريك عن الركين عن القاسم بن حسان عن زيد بن ثابت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن تارك فيكم الخليفتين من بعدي كتاب الله وعترتي أهل بيتي وإنهما لن يتفرقا حتى يردا علي الحوض

Peyğəmbər buyurdu: Mən sizin aranızda iki xəlifə qoyub gedirəm: Allahın kitabı və Əhli-beytim. Onlar Hovuzun yanında mənə qovuşmayana qədər bir-birindən heç zaman ayrılmayacaqlar.

Hədisin sihhəti: صحيح بشواهده - Səhih bişəvahidi

Albani, Ziləl əl-Cənnə, 2/37, hədis 754

Eyni hədis Süyutinin "əd-Durr əl Mənsur" kitabının Ali-İmran surəsinin təfsirində də qeyd olunub:

 

Əhməd b. Hənbəl, "Müsnəd", cild 16, səh.28, hədis 21470 - Qahirə, Darul-Hədis nəşriyyatı - [Təliq: Həmzə Əhməd əl-Zeyn]:

عن زيد بن ثابت، قال: قال رسول الله: إني تارك فيكم خليفتين، كتاب الله حبل ممدود بين السماء والأرض أو ما بين السماء إلى الأرض، وعترتي أهل بيتي، وأنهما لن يتفرقا حتى يردا عليّ الحوض

Zeyd b. Sabit nəql edir ki, Peyğəmbər(s.ə.a.s) buyurdu: Mən sizin aranızda iki xəlifə qoyub gedirəm: göydən yerə qədər uzanan bir ip kimi olan Quran və itrətim, Əhli-beytim. Onlar Hovuzun yanında mənə qovuşmayana qədər bir-birindən heç zaman ayrılmayacaqlar.

Həmzə Əhməd əl-Zeyn deyir: إسناده حسن - İsnadı həsəndir.

Bu hədis Əhməd b. Hənbəlin "Fəzailus-Səhabə" kitabında da (cild 2, səh.747, hədis 1032 - Dar ibn Cəuzi nəşriyyatı) nəql edilmişdir.

Təliqində Vəsiullah ibn Muhəmməd Abbas yazır: إسناده حسن لغيره - İsnadı həsən li-ğeyrihi.

 

Əbubəkr Əhməd b. Ömər b. Əbi Asim özünün "əl-Sünnə" kitabında (üçüncü nəşr, 1426 H, c. 2, hədis 1594) - [İmam Muhəmməd b. Səud adına İslam Universitetinin hədisşünaslıq üzrə profesoru Dr. Basim ibn Feysəl əl-Cəvabirənin təliqi ilə] yazır:

إني تارك فيكم الخليفتين من بعدي كتاب الله وعترتي أهل بيتي وأنهما لن يتفرقا

Mən sizin aranızda iki xəlifə qoyub gedirəm: Allahın kitabı və Əhli-beytim. Onlar heç zaman bir-birindən ayrılmayacaqlar.

Dr. əl-Cəvabirə yazır: إسناده حسن - İsnadı həsəndir.

 

Əhməd ibn Hənbəl, "Müsnəd" (Şueyb əl-Ərnaut və Adil Murşidin tədqiqatında), 36-cı cild, 512-ci səhifə

حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنِ الرُّكَيْنِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي تَارِكٌ فِيكُمْ خَلِيفَتَيْنِ كِتَابُ اللَّهِ وَأَهْلُ بَيْتِي وَإِنَّهُمَا لَنْ يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَا عَلَيَّ الْحَوْضَ جَمِيعًا

Peyğəmbər buyurdu: Mən sizin aranızda iki xəlifə qoyub gedirəm: Allahın kitabı və Əhli-beytim. Onlar Hovuzun yanında mənə qovuşmayana qədər bir-birindən heç zaman ayrılmayacaqlar.

Şueyb əl-Ərnaut deyir:

تعليق شعيب الأرنؤوط : حديث صحيح بشواهده دون قوله : وإنهما لن يتفرقا حتى يردا علي الحوض جميعا

Səhihun bi-şəvahidi (şahidləri ilə birgə səhihdir), "Onlar Hovuzun yanında mənə qovuşmayana qədər bir-birindən heç zaman ayrılmayacaqlar" - ifadəsindən başqa.

Müsnəd Əhməd, 5/189, 21697

Bu ifadənin zəif olmasını isə Şərikin hafizəsində problem olması ilə əlaqələndirir. Bunu eyni mətnli 21618 nömrəli hədisdə görmək olar.

1. Albani sənədində həmin bu ravinin olduğu hədisə SƏHİH deyir. MƏNBƏ
2. Bu ravi Müslimin "Səhih"inin ravilərindəndir.

 

Yerləşdirilib: 23 Yanvar, 2011  08:01 Baxılıb: 2582 Çap
Məqalələr